TELEFON: 0303 - 777 888    E-POST: kontakt@brandskydd.info

Service och underhåll

Som ägare eller innehavare av fastigheter eller anläggning har du en skyldighet att se till att din brandskyddsutrustning är i funktionsdugligt skick och att du har korrekt skyltning enligt lagen om skydd mot olyckor.
Många åtgärder kan du utföra själv, medan andra kräver väl utbildad personal. Vi hjälper dig här med information om vad du kan göra själv och när det kan vara bra att anlita en brandservicefirma.